7.15.2011

කොට්ටකිලංගු

කොන්ඩෙ ගාණටම රැවුල තියන හාදයෙක්. මා ඔය ඉහත්තාවෙ තමයි ගෙදර තියෙන්නෙ.

දවසක්ද එකෙක් කීව, “අපි හේලෝ ගහන වෙලාවට මචං - උතුරු පැත්තෙ ගම් වල නම් ටිකක් දාගමු.“ කියල.

ඊට පස්සෙ ඒ කියපු හාදයම කීව, “ඔඩ්ඩුසුඩාන්, පුදුකුඩුඉරිප්පු, වෙල්ලමුල්ලි වයික්කාල් වගේ ඒව...“ කියල.

මෙන්න මේ වෙලාවෙ, අර හාදයා කියාපි, “ඇයි, කොට්ටකිලංගු“ කියල.

පිරිස භ්‍රාන්ත විය. භූගෝල විඥානය විකෘති විය. පියවි සිහියට එන විට, බොහෝ දෙනෙක් තම අතැති ප්ලාස්මා ග්‍රෙෙන්ඩ් පුපුරුවාගෙන ‘කොමිටල් සුයිසයිඩ්‘ කරගෙන තිබිණි.


3 comments:

  1. අපේ ප.....රේ වගේ....

    ReplyDelete
  2. මෙයා ඒ උනාට ලෝක සිතියම අඳින්නත් දන්නවා

    ReplyDelete